Millal on vaja teha uuringut?

 

  • Kui on vaja hinnata põllumulla kui tootmisvahendi üldist tervist ja jätkusuutlikkust tootmisvahendina
  • Kui on vaja hinnata kasutusele võetud uute tehnoloogiate mõju mullale kui keskkonnale
  • Kui on vaja hinnata, kas mullaelustiku seisund toetab mahetootmise tehnoloogiaid
  • Kui soovitakse leida võimalusi põllumulla tervise parandamiseks/ viljakuse tõstmiseks jne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringute läbiviimine

i

Kes, kus ja millal teeb mullaelustiku uuringu?

  • Uuringu jaoks vajalikud proovid võtab Enviana OÜ töötaja

  • Ühe põllu kohta võetakse 14 proovist koosnev komplekt mikroobikoosluse, mesofauna ja makrofauna proovidega

  • Proove võetakse mais-juunis ja augustis-septembris, täpne aeg sõltub asukohast, ilmast ja agrotehnoloogiast (vahetult enne või vähemalt kuu peale kündi ja taimekaitsetöid), v.a. mikroobikoosluse proov, mille võtmise aeg on vähem piiratud

  • Mullaelustiku laborianalüüsid tehakse TTÜ Tartu Kolledži mullalaboris

Mis on uuringu tulemuseks?

Peale proovide analüüsimist laboris saab tellija vastuse, mis sisaldab:

Arvandmeid mullaelustiku tähtsamate näitajate kohta
Hinnangut mullaelustiku seisundile skaalal halb – hea - väga hea (saadakse hindepunktide andmisel igale tähtsamale mullaelustiku arvnäitajale eraldi ja nende kokkuliitmisel)
Tekstanalüüsi mullaelustiku hindamise tulemuste selgituseks

 

Hind

Ühe põllumassiivi proovide komplekti võtmine, analüüs ja tulemuste hindamine 98.00 € (sisaldab 14 proovi: mikroobikoosluse üldproov, 10 hooghännaliste proovi ja 3 vihmausside proovi)

Soovi korral saab kokku panna oma proovide koguse, üksikute proovide hinnad on järgmised:

Mikroobikoosluse biomass (SIR) 11 €, mikroobikoosluse hingamisaktiivsus (BA) 8 €, hooghännalised 7 €, vihmaussid 10€

Kohalesõit 0.45 €/km (Tartust)

 

 

gallery/field-agriculture-soil