Enviana OÜ

Tänini on põhirõhk olnud mulla tervise hindamisel pigem  füüsikalistel ja keemilistel omadustel, kui bioloogilistel omadustel, samas on mullaelustik märksa tundlikum mullas toimuvatele protsessidele. Seega võivad andmed mullaelustiku seisundist olla esimesteks „hoiatajateks“ mullas toimuvatest muutustest ja võimaldavad reageerida enne mulla tuntava degradatsiooni teket.

 

2017. aastast pakub Enviana OÜ Eestis põllumuldade mullaelustiku kompleksuuringut kõikidele põllumajandustootjatele.

Põllumuldade mullaelustiku uuringud